782 201 213Koordynator do spraw administracyjno technicznych 669 988 874Project Manager 74 853 61 32Sekretariat

Odśnieżanie dachów

Piętrzenie się lodu i śniegu na dachu może spowodować uszkodzenie jego konstrukcji, a nawet zawalenie się dachu.

ECO JAREXS Sp. z o.o.profesjonalnie odśnieży dach i usunie śnieg na terenie całego kraju z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia do pracy na wysokości, działają szybko i skutecznie.

Do odśnieżania dachów używamy specjalistyczny sprzęt alpinistyczny i narzędzia które zapobiegają uszkodzeniom pokryć dachowych.