782 201 213Koordynator do spraw administracyjno technicznych 669 988 874Project Manager 74 853 61 32Sekretariat

rekultywacja terenu, Frezowanie pni,

Frezowanie pni drzewFrezowanie jest najlepszą metodą pozwalającą pozbyć się pnia drzewa. Metoda ta jest bardzo korzystna ze względu na szybki czas realizacji oraz likwidacji pnia co pozwala uniknąć wysokich kosztów. Frezowanie karp wykonujemy do 30cm poniżej poziomu gruntu. Po frezowaniu na terenie można zasiać trawnik, położyć chodnik lub posadzić inne drzewo.

Dotychczasowy proces rekultywacji był bardzo pracochłonny i wymagał zaangażowania dużych sił i środków. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu (frezarka krusząca FAO FAR) możemy przeprowadzić kompleksową rekultywację terenu po wycince (lasów, sadów, nieużytków rolnych). Nasze usługi świadczymy na terenie województwa dolnośląskiego:  Wrocław, Legnica, Świdnica

Rekultywacja terenu Wrocław - LegnicaProces rekultywacji terenu Etapy:

Etap 1. Wycinka drzew i krzewów

Etap 2. Rozdrobnienie pni i systemów korzeniowych (zastępuje karczowanie)

Etap 3. Po zabiegu frezowania pole nadaje się do uprawy.

Zastosowanie frezarki kruszącej FAO FAR:

  • wyręby leśne
  • szkółki leśne
  • przygotowanie terenu w sadach
  • likwidacja upraw wierzb energetycznych
  • likwidacja dzikich zasiewów pod liniami elektroenergetycznymi