782 201 213Koordynator do spraw administracyjno technicznych 669 988 874Project Manager 74 853 61 32Sekretariat

Kontakt

„ECO JAREXS” Spółka z o.o.

ul. Westerplatte 51
58-100 Świdnica
tel./fax 74 853 61 32

NIP: 691-250-37-74
ecojarexs@ecojarexs.pl